8/3/07

M'han dit que avui és el dia de la dona

No em dóna la gana de dir-me dona. Aquest nom té mala intenció.
Dona/Donar?
Donar= [ pr ind: sing 2 dónes, 3 dóna ] v 1 tr 1 Cedir graciosament, gratuïtament, la possessió o la propietat d'una cosa a algú.
2 tr 1 Cedir una cosa a algú en bescanvi d'una altra.
3 1 tr Procurar a algú (alguna cosa). Aquesta casa li dóna molts diners cada mes.
4 tr 1 Posar alguna cosa en la disposició, a l'abast, d'algú perquè se'n pugui servir.
5 tr 1 [ usat sovint absolutament ] Ésser situat vers un lloc determinat, al qual té entrada, sortida, vista, etc.
8 tr 1 Posar una cosa en mans d'algú perquè la guardi, se n'encarregui, etc.

I no continuo! Hi ha 13 entrades. Ja és mala sort.
La meva frase d'avui: No em vull dir 'dona'